Menu Home

Activitatea social – filantropică desfășurată în Parohia Fierbinți Târg în prima jumătate a secolului al XX – lea

Preliminarii

Trăim într-o societate pluralistă, secularizată şi egoistă, în care fiecare individ îşi urmăreşte, cel mai adesea, propriul interes. Și-n această lume marcată de individualism agresiv și relativism moral, Biserica este chemată să se implice activ în rezolvarea problemelor indivizilor şi societăţii, mai ales la nivel comunitar de pe poziţia şi cu mijloacele care îi sunt specifice în temeiul misiunii ontologice de slujire a aproapelui şi pe baza experienţei unice, pe care o deţine în acest sens. Realitatea sărăciei, a suferinţei umane şi a celorlalte necesităţi au constituit dintotdeauna probleme de rezolvat pentru fiecare stat şi societate. Pornind de la mila creştină şi filantropie, biserica de-a lungul istoriei şi-a dezvoltat şi perfecţionat continuu servicii de suport pentru credincioşii ei şi nu numai, în funcţie şi de parametrii economici şi sociali ai timpurilor, dar şi faţă de aşteptările credincioşilor ei, care participă activ, atât în furnizarea serviciilor, cât şi în consumul acestor servicii . În contextul actual al atacului nedrept purtat în mod necinstit și neprofesional de mass – media românească la adresa Bisericii, trebuie arătat faptul că Biserica s-a implicat dintotdeauna în ajutorarea ființei umane, dihotomice prin definiție, asigurându-i suportul sufletesc și material necesar. Începutul ființării unei așezări umane ține de existența bisericii comunității respective, în jurul căreia există și se dezvoltă din toate punctele de vedere. Ca-n toate parohiile și-n Parohia Fierbinți Târg, de la începutul existenței ei, s-a desfășurat o bogată activitate social – filantropică, pe care intenționăm să o prezentăm în următorul material.

1. Preotul Mincu Popescu – filantropul comunității

Întrucât toată perioada primei jumătăți a secolului al XX – lea în Parohia Fierbinți Târg a fost marcată de personalitatea părintelui Mincu Popescu, care a păstorit vreme de 53 de ani în această localitate, din anul 1899 – 1935 ca preot paroh și din 1935 – 1952 ca preot pensionar, în primul capitol al prezentării de față vom ilustra viața și activitatea social – filantropică desfășurată de acesta în Parohie.

1.a. Viața jertfitoare a părintelui Mincu Popescu

Părintele Mincu Popescu s-a născut la data de 27 iulie 1858 (anul în care s-a pus piatra de temelie a Bisericii din Fierbinți Târg) în comuna Grădiștea, județul Buzău, ca fiu al preotului Ghiță Teodorescu și al Anei. Clasele primare le face la Mizil și Ploiești. Apoi, între anii 1872-1876 învață la Seminarul ,,Chesarie Episcopul” din Buzău . S-a căsătorit în anul 1877 cu Maria Costache Preda în comuna Fierbinți Târg – Ilfov. A fost hirotonit preot pe seama Parohiei Grecii de Sus, comuna Grădiștea – Ilfov de mitropolitul primat al Ungro – Vlahiei Calinic Miclescu († 14 august 1886) la data de 11 octombrie 1878. A păstorit aici 21 de ani, între anii 1878 – 1899. S-a transferat la Parohia Fierbinți Târg la data de 1 octombrie 1899, unde a slujit până la moartea sa survenită la data de 14 octombrie 1952 (după data de 1 august 1935 ca preot pensionar). Un eveniment din viața sa ne atrage atenția și compasiunea: la data de 28 februarie 1899 moare soția sa Ana pe care o îngroapă în cimitirul parohial din Fierbinți Târg. Moartea a survenit în timpul nașterii celui de-al cincilea copil al lor: Alexandrina (Didina). Rămâne văduv cu 5 copii: Aristița – avea atunci 8 ani; Sița – 6 ani; Vasile – 4 ani și jumătate; Ecaterina – 3 ani; Alexandrina – abia născută. Copii pe care i-a crescut cu demnitate și cu frică de Dumnezeu, pe care i-a iubit din tot sufletul și pentru care s-a jertfit de-a lungul întregii sale vieți. Moare la data de 14 octombrie 1952, la venerabila vârstă de 95 de ani.

1.b. Filantropul comunității Părintele Mincu Popescu a fost un mare filantrop. A donat bisericii parohiale din Fierbinți Târg un teren arabil în suprafață de 1 ha și suma de 20.000 lei (act de donație autentificat de Judecătoria Ocolului Rural Fierbinți cu nr. 143/19 februarie 1941). A donat Școlii primare din Fierbinți Târg un teren arabil în suprafață de 1 ha și suma de 20.000 lei (act de donație autentificat de Judecătoria Ocolului Rural Fierbinți cu nr. 142/19 februarie 1941). A donat Sfintei Arhiepiscopii a Bucureștilor suma de 50.000 lei pentru activitatea social – filantropică. A donat Facultății din Cluj suma de 50.000 lei pentru cercetări arheologice . Adevărul faptelor sale de milostenie făcute din iubire față de semeni, care au rămas adânc înrădăcinate în conștiința colectivă a credincioșilor din Fierbinți Târg, îl arată pe vrednicul preot Mincu Popescu ca un mare păstor de suflete care, prin slujirea, smerenia și activitatea lui pastoral – misionară, a contribuit substanțial la zidirea duhovnicească a enoriașilor din Parohia Fierbinți Târg.

2. Comitetul parohial – promotorul activității sociale în Parohie

De activitatea social – filantropică se îngrijea Comitetului parohial. Astfel din Registrul de ședințe cu Comitetul Parohial aflăm ce activități sociale se desfășurau în comunitate. Din Procesul Verbal Nr. 3 din data de 16 Mai 1950 aflăm următoarele: ,,…Având în vedere ramurile de activitate din statut, constatăm că din punct de vedere al asistenței s-au realizat la parohia noastră următoarele: S-au dat de la parohie lemne pentru cei nevoiași și lipsiți la nevoile lor următorilor – d-nului Ș. I. P. – pentru gard; d-nului D. N. – pentru puț; d-nei P. E. – pentru puț; d-nei A. S. – pentru gard și foc; d-nei S. F. – lemne de foc” . Grija părintelui pentru starea spirituală a enoriașilor fierbințeni reiese din Procesul Verbal Nr. 4 din data de 18 Iunie 1950 din care aflăm că: ,,..s-au distribuit enoriașilor cruciulițe, icoane, cărți de rugăciune” . Față de micii creștini Comitetul Parohial arăta o grijă deosebită. Fapt ce se desprinde din Procesul Verbal Nr. 6 din data de 3 Decembrie 1950 în care se ia angajamentul că: ,,..se vor împărți copiilor la Moș ajun daruri (covrigi, nuci, mere etc), adunate și împărțite prin grija noastră a Comitetului” . Fapt dus la împlinire întocmai, după cum aflăm din Procesul Verbal Nr. 7 din data de 23 Decembrie 1950: ,,…Comitetul parohial s-a învrednicit și a împărțit daruri copiilor….a împărțit în mod gratis din curtea bisericii crăci de salcâm pentru foc la 3 familii sărace pentru sfintele sărbători ale Crăciunului”. Căci Comitetul Parohial ,,activează cu dragoste creștinească”. Observăm că principalele activități sociale constau din împărțirea de lemne familiilor sărace. Aceasta pentru că în curtea bisericii parohiale se aflau mai mulți salcâmi care erau tăiați periodic pentru extinderea cimitirului. O atenție sporită fiind acordată copiilor, care erau miluiți în perioada sărbătorilor de iarnă.

3. Colecte organizate de parohie în prima jumătate a secolului al XX – lea

Spiritul comunitar rodește faptele întrajutorării creștine încă din perioada Bisericii primare, când Apostolii organizau colecte pentru cei nevoiași, duminica (I Corinteni 16, 2). Întreaga operă misionară, culturală, filantropică şi administrativă a Bisericii nu s-ar putea desfăşura fără contribuţia benevolă a credincioşilor, în cadrul organizat – instituţional, parohial şi monahal . De aceea, colectele, ca manifestare a dragostei creștine, au fost organizate dintotdeauna de Biserică pentru ajutorarea celor aflați în dificultate materială. Și credincioșii din Parohia Fierbinți Târg din prima jumătate a secolului al XX – lea n-au rămas indiferenți la suferința și lipsurile materiale ale semenilor lor. Din Arhiva Parohie aflăm de mai multe colecte:

3.a. Colecta realizată de părintele Mincu pentru achiziționarea de catedre și bănci pentru Școala primară înființată în urma demersurilor făcute de el . Și-n cazul localității noastre școala ,,s-a născut în tinda Bisericii”, preotul fiind cel care se îngrijea de educația copiilor comunității locale, întrucât în acea vreme erau mulți ,,neștiutori” de carte.

3. b. Colecta pentru ajutorarea orbilor din țară, care se organiza în Duminica Orbului. Din Arhiva Parohiei aflăm că în anul 1937 s-a strâns suma de 70 lei , apoi în anul 1939 suma de 65 lei . Colectă inițiată cu înalta binecuvântarea patriarhală în toate localitățile din țară, și organizată de Consiliul Parohial la sfârșitul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii din Duminica Orbului (Duminica a cincea după Paști).

3. c. Colecta ,,Obolul Crucii” care se organiza în ziua de 14 Septembrie când este sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci . Colectă ce se desfășura la nivel național, la care era invitat fiecare credincios să contribuie cu obolul său, adică cu un mic ajutor în scop de binefacere.

3. d. Colecta făcută în anul 1939 pentru construirea Catedralei din ,,Oradia Mare”, pentru care comunitatea din Fierbinți Târg a strâns suma de 33 lei . Este vorba despre colecta făcută pentru construirea bisericii cu hramul ,,Sfântul Nicolae” din parohia ,,Viile Orăzii” din Oradea, care a început odată cu punerea pietrei de temelie, la data de 02 octombrie 1938, de către Preasfințitul Dr. Nicolae Popovici, Episcopul Oradiei. Colectă organizată în urma strădaniei preotului paroh Valentin Ioja, care a ajuns până la București pentru strângerea de fonduri. În prezent această biserică este cunoscută sub numele de ,,Biserica Albastră” din Oradea .

3. e. Colecta pentru ,,săracii războiului sfânt” – în sumă de 120 lei – și pentru ,,darul ostașului” – în sumă de 300 lei, colecte făcute în anul 1942, potrivit Registrului Ieșiri, Nr. 49 din data de 14 Aprilie a anului amintit .

4. Diverse activități de ajutorare a semenilor

În finalul prezentării de față, voi arăta faptul că încă din acea perioadă preotul avea o activitate socială ,,extinsă”, ce avea ca scop ajutorarea ființei umane indiferent de loc și timp.

4.a. Relația de colaborare dintre unitatea spitalicească și biserică în comuna Fierbinți.

În Arhiva Parohiei am găsit un document din anul 1915 care arată implicarea preotului în identificarea celor care sufereau de vreo boală contagioasă, în vederea prevenirii și tratării ei. Este vorba despre adresa Nr. 151 din data de 11 Mai 1915 a Spitalului Fierbinți către părintele Mincu Popescu, prin care-l informa că potrivit ,,ordinului D-lui Medic Primar al Județului Ilfov cu ordinul Nr. 1110 din 27 aprilie 1915 și art. 48 din Legea sanitară, aliniatul 15, am onoarea a vă face cunoscut că de câte ori veți fi chemat să împărtășiți sau să citiți unui bolnav, să ne anunțați dacă este bolnav de vreo boală contagioasă, aceasta în scop de a descoperi primul caz de boală contagioasă, pentru a lua măsurile necesare de a nu se mai întinde, bolile contagioase sunt: Scarlatina; Anghina Difterică; Rujeolă (Pojar); Tusea convulsivă; Febra tifoidă…” .

4. b. Implicarea preotului în ajutorarea familiilor celor plecați la război.

Preotul ca unul ce cunoaște bine situația tuturor enoriașilor săi, era solicitat mereu de către autoritățile locale să identifice cazurile sociale speciale și să propună soluții pentru rezolvarea lor. O categorie aparte au reprezentat-o cazurile familiilor mobilizaților, a celor ,,chemați sub arme”, bărbați care odată înrolați în armată își lăsau familiile fără nici un ajutor, întrucât în acea perioadă bărbatul era cel care-și întreținea singur familia prin munca sa. Astfel, din adresa nr. 785 din data de 10 Iulie 1915 a Primăriei comunei Fierbinți către părintele Mincu Popescu, reiese și se afirmă rolul preotului în ajutorarea familiilor mobilizaților: ,,Cinstite Părinte. Ca unul ce sunteți desemnat și faceți parte din Comitetul Comunal pentru ajutorarea familiilor mobilizaților, cu onoare vă rugăm să bine voiți ca Duminică, 12 Iulie, orele 3 p.m., a vă întruni cu noi și ceilalți membrii a cerceta și încheia cuvenitele procese verbale…din cauza concentrării excepționale provocate de actualele împrejurări…spre a stabili că familiile lor (ale mobilizaților) trebuie a fi ajutate pe timpul cât ei vor fi concentrați”. 4. c. Jertfa preotului pentru cei care se jertfesc pentru țară. Cuvântul care definește cel mai bine activitatea pastoral – misionară a preotului sub toate aspectele ei este ,,jertfă”, o jertfă cu timp și fără timp din dragoste față de semeni și de Dumnezeu. Întrucât prima jumătate a secolului al XX – lea a fost marcată de cele două războaie mondiale, activitatea social – filantropică a fost orientată atât spre cei înrolați în armată, cât și spre familiile acestora după cum am văzut. Astfel, din Arhiva Parohiei aflăm că în anul 1940 părintele și-a donat salariul pe o lună pentru cumpărarea de bonuri de înzestrare a armatei: ,,Conform ord. Circularei Nr. 27 din 4 Ianuarie 1940 publicat în Apostolul Circularelor Nr. 1-2 din 1-15 Ianuarie 1940 – privitor la subscrierea preoților cu salariul pe o lună pentru cumpărarea de bonuri de înzestrare a armatei declar următoarele: Subscriu cu cea mai mare plăcere salariul pe luna Ianuarie 1940…” . În concluzie, afirmăm că activitatea social – filantropică a Parohiei Fierbinți Târg în prima jumătate a secolului al XX – lea a fost orientată spre soluționarea tuturor problemelor sociale ale comunității din acea vreme, între care cea a ,,mobilizaților” și a familiilor acestora a fost prioritară.

Preot Dr. Andrei – Gabriel GHIAUR de la Parohia Fierbinți Târg

Categories: Fără categorie

fierbinti-targ

Sari la conținut