Menu Home

Prezentare

Scurt ISTORIC AL BISERICII „SFÂNTUL GHEORGHE” – FIERBINȚI TÂRG

Această biserică parohială este așezată în partea de nord a localității Fierbinţi-Târg, pe malul înalt al luncii râului Ialomiţa, în cimitirul localității. Parohia Fierbinţi-Târg este formată din patru foste sate: Mirceşti, Fundu Danciului, Satul Nou şi Târg, legate între ele.

Parohia Fierbinți Târg are 350 familii și este de categoria II urban. Are două hramuri: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Apostol Andrei (din anul 2018).

ISTORICUL BISERICII

Biserica a fost construită între anii 1858-1863, sub mitropolitul Nifon, pe proprietatea marelui boier Alexandru Scarlat Ghica şi a Sevastiţei Crucereasa, considerați ctitori, alături de localnicii Neagu Sima, Vasile Teodoru, Banu Iordan ș.a.

PISANIA principală a bisericii menționează: „Cu mila şi cu ajutorul lui Dumnezeu acest Sf. şi Dumnezeiesc Lăcaş s-a zidit la leat 1858 iulie 15, cu voia şi blagoslovenia Preasfinţitului Mitropolit Nifon, ce se prăznuieşte cu hramul Sf. Gheorghe, pe propietatea D-lui Alecsandru Scarlat Ghica şi a d-ei Sevastiţa Crucereasa, prin silinţa şi osteneala d-lor ctitor Neagu Sima, Vasile Teodoru, Banu Iordan şi cu ajutoru celoralţi fraţi şi s-au săvârşit în zilele Dl. nostru Prinţ Alecsandru Ioan Cz., leat 1863 maiu 26“.

Târnosirea bisericii a avut loc în ziua de 26 mai 1863. Prin contribuţia substanţiala a enoriaşilor, din fondurile bisericii, au fost efectuate reparaţii exterioare şi interioare la biserică, acoperişul făcut din nou, cu tablă zincată, şi pictura bisericii, refăcută în anul 1915, conform PISANIEI din marmură aşezată în interiorul bisericii deasupra uşilor de la intrare: „Acest d-zeesc locaş s-a reparat radical, pictura, tavanul, învelişul, în interior mozaic, afară soclu betonat, în zilele Mitropolitului Konon A. Donici, Regelui Ferdinand I, cu ajutorul judeţului, fiind prefect I. Dorobanţu şi al Comunei Fierbinţi-Târg, prin stăruinţa preot paroh Mincu Popescu, epitropii: Minea Ene, G.I. Ceoceanu şi cu ajutorul locuitorilor G. Nicolau, Nae Moşoiu, Gh. Spandonide, M. Dănescu, G. Ionescu, intendent T. Pârvu, S.T. Mateiu, Dumitru Tocilescu, A.L. St. Spandonide, M. Vasilescu, M. Cioceanu, C. Dănescu, Elena şi Dumitru Mihăescu, G. şi Sofia Panaitescu, M. Iancu, Dumitru Batalu, Stânca şi I. Stoica Maia, Rada şi B. Ioniţă, G. Negulecu şi I. Ceoceanu cum şi alte ajutoare de la toţi enoriaşii ale căror nume s-au scris în cartea de aur a bisericii săvârşindu-se această lucrare în anul de la Hristos 1915, luna aug.1. Pictor Toma Vintilescu- Ploeşti“.

În anul 1949, la biserică i s-au adăugat un pridvor închis şi un veşmântar, în dreptul sfântului altar.

În urma cutremurului din anul 1977, s-au efectuat reparaţii interioare şi exterioare, s-a spălat pictura şi s-a restaurat de către pictorii Dogărescu Gabriel şi Blendea Constantin. În anul 1994, prin strădaniile pr. Vasile Neacșu, s-a spălat din nou pictura. Slujba de resfinţire a bisericii a fost făcută de PS Nifon, la data de 9 octombrie 1994. Pe data de 16 decembrie 2007, Episcopul dr. Damaschin Coravu a săvârşit o slujbă arhierească în biserica din Fierbinți-Târg. În anul 2009, s-a acoperit din nou biserica, tot cu tablă zincată. În anul 2011, s-au efectuat reparaţii exterioare, s-a zugrăvit în exterior biserica cu vopsea lavabilă şi s-au realizat lucrări de pavaj pe lângă biserică.

În data de 26 aprilie 2016, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a fost prezent în mijlocul comunității parohiale din orașul Fierbinți Târg, unde a reîntocmit Sfânta Masă, altarul de jertfă al Bisericii și Proscomidiarul (care au fost placate cu marmură). La sfârţitul slujbei, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a acordat părintelui paroh Andrei Gabriel Ghiaur, rangul de iconom stavrofor, pentru implicarea şi lucrarea păstorească din parohie.

În perioada 2014 – 2016 s-a construit casă parohială (86 mp) cu contribuția enoriașilor și cu osteaneala părintelui paroh Andrei Gabriel Ghiaur.

În perioada 2016 – 2018 s-a construit Centrul multifuncțional Sfântul Apostol Andrei (135 mp), care cuprinde și capela mortuară Învierea Domnului.

În anul 2018 s-a achiziționat și montat un nou mobilier bisericesc din lemn sculptat de stejar (33 strane, Pangar și Scaun Arhieresc).

ARHITECTURA

Sfântul lăcaş de cult este ridicat din cărămidă, cu un plan trilobat, având lungimea de 20 m şi lăţimea de 9 m, în stil neoclasic. Biserica este acoperită cu tablă zincată, cu o singură turlă din lemn, octogonală ca plan și înaltă de 15 m. Pe zidurile exterioare ale bisericii sunt firide pictate în frescă, cu un chenar bogat ornamental cu motive vegetale.

PICTURA a fost executată în stil realist, în ulei, de către pictorul Toma Vintilescu din Ploieşti, în anul 1915. Catapeteasma este realizată din lemn de tei, cu icoane pictate de pictori zugravi de la Căldăruşani, până în anul 1900.
 Obiecte de valoare patrimonială sunt: icoana Maicii Domnului, din lemn (1861)- pictor necunoscut, icoana din lemn a Sfântului Nicolae (1865)- pictor Gh. Zugravu, icoana din lemn Răpirea Proorocului Ilie (1866)- pictor necunoscut, icoana din lemn Învierea Domnului Iisus Hristos – pictor necunoscut etc.

Pictura a fost spălată și refecută în repetate rânduri 1974, și cel mai recent în anul 1994. Se păstrează și câteva cărți de cult din sec. al XIX-lea.

ANEXE

Clopotniţa de la intrarea în curtea bisericii este monumentală, înaltă de 30 de metri, construită din cărămidă, în anul 1948, având două clopote din aramă, unul în greutate de 449 de kilograme şi unul de 120 de kg.

PREOŢII. Dintre preoţii care au slujit la această biserică amintim: pr. Popescu Mincu, pr. Popescu Vasile, pr. Constantin Vasile, pr. Neacşu Vasile (din 1973 până în 2013), ultimii doi fiind și protopopi de Urziceni.

Actualmente biserica este deservită de preacucernicul părinte dr. Andrei Gabriel Ghiaur, care slujește la această biserică din ianuarie 2013. Preacucernicia sa este și Secretarul Protopopiatului Urziceni din anul 2015.

ACTIVITĂŢI. Parohia Fierbinți Târg are grup de Cateheză cu întruniri săptămânale (joi cu tinerii și vineri cu adulții). Organizează Festivalul de colinde de Crăciun, de Paști (confecționat felicitări), de Ziua Copilului.

Sari la conținut