Menu Home

Roadele parteneriatului dintre Biserică și Școală

În contextul societății actuale, aflată într-o continuă schimbare și care se confruntă cu o criză de ordin moral, parteneriatul dintre Biserică și Școală, două instituții care au ca scop comun educația copiilor, se impune ca o condiție sine qua non. Tinerii sunt tot mai dezorientați, par că n-au repere autentice, că nu-și găsesc rostul în această lume. Aici intervin cele două instituții cu „o orientare” printre capcanele atent camuflate și din ce în ce mai multe, cu arătarea unei direcții, cu propunerea unui drum care i se potrivește tânărului aflat în căutarea unor modele demne de urmat.

Astăzi, Biserica realizează educația moral-religioasă prin intermediul orelor de religie desfășurate la școală, prin slujbele săvârșite în spațiul eclesial și prin activitățile social-filantropice întreprinse la nivelul fiecărei comunități parohiale.

Școala se confruntă cu multiple probleme de factură socială și educațională: abandonul școlar, cazuri de violență de diverse forme, traumele copiilor proveniți din familii dezorganizate sau din familii în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate și altele. În aceste condiții se impune ca Școala să conlucreze cu Biserica pentru a găsi soluții la aceste probleme. Și aici parteneriatul dintre cele două instituții își găsește folosul ca factor decisiv al reușitei dezvoltării morale și spirituale, al educației tinerilor.

Astfel, în comunitatea noastră din Fierbinți Târg, un orășel situat în extremitatea vestică a județului Ialomița, Biserica și Școala „și-au dat mâna” în această încercare nobilă de a se îngriji de educația și de curăția sufletească a copiilor de aici. În cursul anului școlar, elevii participă la diverse activități școlare și extrașcolare organizate de cele două instituţii în parteneriat, la nivel școlar, prin participarea la diverse concursuri organizate local (Concurs de pescuit – organizat cu ocazia Zilei interna­țio­nale a copilului), regional („Osteneala tine­reții este odihna bătrâneții” – concurs de proiecte de caritate organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia) și național („Tinerii şi vârstnicii să laude numele Domnului” – concurs național catehetic). Activitățile extrașcolare sunt organizate prin desfășurarea unor serbări religioase, cu ocazia marilor sărbători creștine: Naș­terea și Învierea Domnului, și prin marcarea anumitor sărbători națio­nale: Ziua Marii Uniri – 1 Decembrie, Ziua Unirii Principatelor – 24 ianuarie, Ziua Eroilor (Joia Înălțării).

De asemenea, în cadrul acestui parteneriat, un rol important îl are și organizarea orelor de cateheză de către parohia noastră, mai ales pe parcursul vacanței de vară. Astfel, în fiecare sâmbătă, după-amiaza, în sala multifuncțio­nală „Sfântul Apostol Andrei” a parohiei se desfășoară ora de cateheză săptămânală. Copiii participă activ la activitățile organizate special pentru ei, în cadrul cărora sunt abordate teme care au legătură directă cu sărbătorile și evenimentele religioase din acea săptămână. De pildă, în cadrul unei astfel de întâlniri sunt prezentate informații adaptate vârstei lor. Se folosesc mijloace moderne pentru expunerea informațiilor, proiectarea pe un ecran inteligent a unui film religios cu referire la tema propusă. Pentru fixarea cunoștințelor se recurge la completarea unor fișe special pregătite în acest sens. După prezentarea noilor informații, toți participă la diverse jocuri recreative. La final, copiii sunt serviți cu dulciuri și răcoritoare. La începutul anului școlar, micii creștini primesc rechizite școlare.

Ora de cateheză săptămânală a fost cea care a asigurat continuitatea parteneriatului în ­cursul vacanței de vară și a continuat să cultive apropierea sufletească și fizică de Sfânta Biserică, creând o atmosferă ideală cultivării bucuriei, comuniunii, creativității și a bunei cu­viințe. Ora de cateheză, pe lângă faptul că este o „oră de religie”, este și o trăire vie a în­vă­țăturii ortodoxe de credință. Cred că în cadrul întâlnirii catehetice nu trebuie să se recurgă la prezentarea scolastică, rigidă, unilaterală a temei, ci ar fi indicat ca în cadrul acestei ore să aibă loc un dialog între emițător (catehet) și receptori (beneficiarii catehezei). După parcurgerea etapelor catehezei trebuie să fie prevăzute și alte activități recreative, de pildă jocuri care stimulează dezvoltarea fizică, emoțională și cognitivă a copiilor. De asemenea, este recomandat ca la finele orei de cateheză să existe o mică răsplată pentru strădania copiilor. Răsplata poate consta și în diplome, medalii, excursii, pelerinaje.

În cadrul întâlnirilor săptămânale catehetice avem în vedere dezvoltarea laturii creatoare a fiecărui participant. Ne propunem să-i pregătim pe cei mici pentru a face față cu brio tuturor situațiilor în care vor fi puși atunci când vor crește. Avem convingerea că fiecare copil are un dar (talant) care trebuie valorificat, astfel își vor dezvolta și capacitatea încrederii în sine. Dorința noastră este să rămânem în conștiința lor drept cei care am contribuit cu puțin la formarea personalității lor, la modelarea caracterului religios-moral.

În continuare, vom organiza ateliere gratuite lunare de lucru pentru copiii cercului catehetic „Sfântul Apostol Andrei” al parohiei noastre. Activitățile viitoare vor consta în ateliere de învățare a limbii engleze, de scriere creativă și dezvoltare a legăturilor sociale. Obiectivele propuse de toate aceste ateliere de creație sunt: dezvoltarea spiritului creativ al copiilor, cultivarea altruismului, accentuarea încrederii în forțele proprii și, bineînțeles, îmbogățirea cunoștințelor religioase.

Astfel, roadele parteneriatului dintre Biserică și Școală se pot observa atât în prezent, copiii devenind mai atașați de spațiul eclesial și mai atenți la problemele celorlalți, cât și în viitor, prin formarea creștinilor „de mâine” și a oamenilor care vor contribui la bunul mers al societății.

articol de preot dr. Andrei – Gabriel GHIAUR de la Parohia Fierbinți Târg

https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/educatie/roadele-parteneriatului-dintre-biserica-si-scoala-185448.html

Categories: Fără categorie

fierbinti-targ

Sari la conținut